Polityka prywatności

 1. Dane zawarte w formularzu są konieczne do podania w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 2. Dane z formularza w żadnym wypadku nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 3. Dane pozyskiwane są w jednym lub wielu z wymienionych poniżej celów:
  1. a) zarządzanie zamówieniami składanymi na stronie Shop’n’Go,
  2. b) pracowywanie statystyk handlowych, przeprowadzanie badan rynku i zachowań zamawiających,
  3. c) przeprowadzanie operacji dotyczących zarządzania zamawiającymi,
  4. d) wybór zamawiających w ramach przeprowadzanych akcji reklamowych i promocyjnych,
  5. e) wysyłanie zaproszeń i wiadomości promocyjnych dotyczących Shop’n’Go
 4. Dane pozyskiwane są w trakcie składania zamówienia i rejestracji w serwisie Shop’n’Go.
 5. Zamawiający ma możliwość otrzymywania droga elektroniczna powiadomień o nowościach, dostępnych na stronie Shop’n’Go. Klient może zrezygnować z otrzymywania powiadomień w każdym czasie.
 6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133/97, poz. 883) zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji procesu zamówienia oraz informowania o nowościach produktowych Shop’n’Go. Zamawiający ma prawo do domagania się wglądu, usunięcia i zmiany swoich danych osobowych.