Regulamin

Postanowienia ogólne SHOP’N’GO

 1. Wchodząc na stronę i korzystając z serwisu Shop’n’Go użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub reprezentuje podmiot prawny.
 2. Osoba korzystająca z serwisu Shop’n’Go oraz dokonująca w nim rejestracji akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W serwisie Shop’n’Go nie jest prowadzona bezpośrednia sprzedaż.
 4. Informacja handlowa przedstawiona w serwisie Shop’n’Go l nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 5. Shop’n’Go zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Właścicielem serwisu Shop’n’Go jest: Shop'n'Go Sp. z o.o., ul.Fińska 7, 72-602 Świnoujście, NIP: 855-158-43-95, KRS: 0000533461.
 7. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w serwisie Shop’n’Go chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Shop’n’Go.


Zamówienie - GRAB’N’GO

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia za pośrednictwem serwisu zamówienia, które zostanie mu wydane i za które zapłaci w sklepie w Świnoujściu przy ul. Fińskiej 7, nie później niż trzy dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 3. Shop’n’Go w celu realizacji zamówienia i potwierdzenia pełnoletniości zamawiającego uprawniony jest do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość zamawiającego. Brak spełnienia przez zamawiającego tego warunku wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Zamówienie złożone i nieodebrane w ciągu 2 godzin od wyznaczonego przez zamawiającego czasu, będzie anulowane.
 5. Jeżeli w momencie złożenia zamówienia artykuł okaże się niedostępny, Shop’n’Go zobowiązuje się poinformować o tym zamawiającego, zaproponować inny towar lub anulować zamówienie.
 6. Shop’n’Go zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie internetowej, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów. Shop’n’Go zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez zamawiającego w trakcie procesu zamawiania i w momencie złożenia zamówienia.
 7. Jeśli zamawiający składać będzie zamówienia, które nie będą przez niego realizowane Shop’n’Go zastrzega sobie możliwość anulowania transakcji oraz wpisania zamawiającego na listę wykluczenia i zablokowanie jego konta w serwisie.
 8. Zamówienia nie są wysyłane drogą pocztowa.
 9. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez zamawiającego zapisów regulaminu w całości.